Taal

De Vrije en Open Kantoorsoftware
Beschikbaar: Apache OpenOffice 4.1.15

Waarom

Waar

Andere redenen

Waarom Apache OpenOffice: Overheden

Why Apache OpenOffice: Public administrations

Overheden en mensen die werken op alle niveaus van de overheid (lokaal / federaal / provinciaal / regionaal / nationaal etc) vinden dat Apache OpenOffice hun ideale software-oplossing is. De combinatie van een flexibele tekstbewerker, een krachtig werkblad, dynamische afbeeldingen, toegang tot databases en meer voldoet aan alle dagelijkse benodigdheden van een normale drukke kantoorwerker.

Reeds beschikbaar in een groot bereik aan talen, mag OpenOffice vrijelijk worden vertaald door lokale teams.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache, OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. The Apache feather logo is a trademark of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.